Osnovati društvo sa ograničenom odgovornošću ili preduzetničku radnju-Prednosti i mane

Vecita dilema za buduce privatnike da li da osnuju preduzetnicku radnju ili društvo sa ogranicenom odgovornoscu. Evo nekoliko ključnih razlika koji Vam mogu biti od koristi za donošenje Vaše konačne odluke o izboru pravne forme.

Razlike izmedju preduzetnika i drustva sa ogranicenom odgovorsnoscu su sledeće :

1. kod PR osnivač odgovara celokupnom imovinom za obaveze Preduzetnicke radnje dok kod DOO osnivač odgovara do visine kapitala koji je uneo u drustvo dok je sopstvena imovina osnivača zaštićena.

2. Poreski aspekt

Preduzetnik može biti oporezovan na tri načina:
a)kao pausalac,
b)da se opredeli za ličnu zaradu,
c)da plaća porez i doprinose na ostvarenu dobit.

Kod DOO osnivač može biti zaposlen u svom drustvu. U toj situaciji bi plaćao sve poreze i doprinose na zarade, kao i porez na dobit kao razliku između rihoda i rashoda utvrđenom u poreskom bilansu. Osnivač može biti zaposlen u drugom pravnom licu. U drugom slučaju bi plaćao PIO na minimalnu osnovicu ako je direktor u DOO.

3. Iznos troškova

PR ukoliko je pausalac, ima obavezu da vodi knjigu izdatih računa i knjigu osnovnih sredstava i inventara. Dok DOO mora angažovati knjigovođu.

4. Povezanost i obaveza izrade elaborata o transfernim cenama

Ukoliko neko od članova porodice NM( bračni ili vanbračni drug, potomci, usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, braća i sestre i njihovi potomci, dedovi i babe i njihovi potomci, kao i braća i sestre i roditelji bračnog ili vanbračnog druga, lica koje je sa obveznikom povezano na način predviđen u st. 3. i 4. zakona o porezu na dobit). ima osnovano društvo sa ograničenom odgovornošću, to društvo će biti povezano sa preduzetnikom NM, dok sa društvom sa oraničenom odgovornošću kod koje je NM osnivač neče biti povezani u smislu transfernih cena i ne bi imali obavezu izrade elaborata o transfernim cenama.

5. Sa aspekta nnovčanih kazni

NPR sa aspekta zakona o trgovini daleko su manje kazne za nepoštvanje zakona nego za društva sa ograničenom odgovornošću.

Računovodstvo i konsalting

DOOPaušalacPreduzetnik

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *