KNJIGOVODSTVENE – RAČUNOVODSTVENE USLUGE

_

Drugim rečima, pružamo kompletnu knjigovodstvenu uslugu koja sadrži evidentiranje računovodstvenih promena na osnovnim sredstvima, robno-materijalno knjigovodstvo, knjiženje izlaznih i ulaznih računa, knjiženje zarada kao i evidentiranje svih ostalih računovodstvenih promena.
Prema domaćim propisima, za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima društvo može primenjivati podzakonski akt koji donosi ministar nadležan za poslove finansija, a koji se zasniva na opštim računovodstvenim načelima (mikro pravna lica), međunarodne standarde finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica – MSFI za MSP koji se primenjuju za mala i srednja pravna lica i međunarodne standarde finansijskog izveštavanja-MSFI koji se primenjuju za velika pravna lica, za akcionarska društva koja se berzi kao i za sva pravna lica koji su obveznici konsolidovanih finansijskih izveštaja. Acta ima dovoljno znanja i iskustva u primeni MSFI/MSFI za MSP i redovno prati sve promene u standardima. Svi naši klijenti kojima pružamo računovodstvene usluge, potpuno besplatno dobijaju preporuke u vezi mogućnosti priznavanja i vrednovanja određenih bilansnih pozicija i njihovo implementiranje u računovodstvene politike.
Poreska optimizacija je takođe uključena u cenu računovodstvenih usluga koje pružamo našim klijentima.
Za sva pravna lica sa stranim kapitalom sastavljamo finansijske izveštaje za izveštajni paket. Specifičnosti koje ovaj zahtev nosi sa sobom su: moguće dugačije računovodstvene politike osnivača, izveštajni period koji je različit od kalendarske godine, preračun u druge valute itd.

uspesan poslovni covek uz knjigovodstvenu agenciju
  • Robno i finansijsko knjigovodstvo
  • Vođenje registra osnovnih sredstava
  • Evidentiranje finansijskih transakcija
  • Knjiženje u skladu sa MRS/MSFI, pravilnikom za mikro i druga pravna lica
  • Obradu dokumentacije za izveštajni paket
  • Izrada i kontrola mesečnih, kvartalnih i godišnjih bilansa
  • Usklađenost sa lokalnim računovodstvenim standardima i propisima
  • Sastavljanje poreskih obračuna i izveštaja u skladu sa važećim zakonima
IMATE PITANJE

TREBA VAM
SAVET ?

Kontaktirajte nas i pitajte šta vas zanima