uspesan poslovni covek uz knjigovodstvenu agenciju

IZRADA ELABORATA O TRANSFERNIM CENAMA

_

Naša aktivnost može uključiti nekoliko koraka.

  1. Prvi korak koji treba sprovesti je identifikacija svih povezanih lica u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica.
  2. Drugi korak je utvrđivanje vrednosti svih transakcija sa povezanim licima u tekućoj godini.
  3. Treći korak je izrada elaborata u skraćenom obimu ako je vrednost svih transakcija( ne uračunavaju se pozajmice i kamate sa povezanim licima) ispod 8 miliona dinara u tekućoj godini ili izrada elaborata u punom obimu ako je vrednost svih transakcije preko 8 miliona u tekućoj godini.
  4. Četvrti korak je popunjavanje poreskog bilansa.

Rok za predaju poreskog bilansa i poreske prijave je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje porez.
Kontaktirajte nas na vreme i proverite da li je Vaša firma obavezna da preda elaborat o transfernim cenama.

IMATE PITANJE

TREBA VAM
SAVET ?

Kontaktirajte nas i pitajte šta vas zanima