OBRAČUN ZARADA

_

Obračun zarada se vrši u skladu sa zakonom o radu, zakonom o porezu na dohodak građana kao i zakonom o doprinosima na obavezno osiguranje. Praksa je da se uz knjigovodstvene usluge pružaju i usluge obračuna zarada.

Sve više ima preduzeća u kojima je zarada poslovna tajna i predmet diskrecije, pa se preduzeća odlučuju i eksterno angažuje agenciju koja će vršiti obračun zarada za to preduzeće. Obračun zarada vršimo na osnovu ugovora o radu, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu (pravilnik je obavezan za privredna društva sa 11 i više zaposlenih) I na osnovu karneta ili druge evidencije dolazaka i odlazaka zaposlenih. Takođe, vršimo obračun i predaju svih vrsta bolovanja. Pored obračuna zarada, vršimo obračun i prijavu poreza i doprinosa za isplate fizičkim licima koji su angažovani po ugovoru o delu, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, prema ugovoru o zakupu.

uspesan poslovni covek uz knjigovodstvenu agenciju

Neke od najznačajnijih usluga iz segmenta obračuna zarada podrazumevaju:

_
  • Obračun zarada, poreza i doprinosa na zarade zaposlenih
  • Obračun naknada zarada, troškova i drugih primanja
  • Izrada mesečnih i godišnjih obračunskih listića i odgovarajućih poreskih prijava
  • Komunikacija sa nadležnim institucijama, Poreskom upravom i fondom za socijalno osiguranje
  • Prijava i odjava zaposlenih kod državnih organa
  • Obaveštavanje o svim izmenama u zakonskoj regulativi koja se tiče isplata
IMATE PITANJE

TREBA VAM
SAVET ?

Kontaktirajte nas i pitajte šta vas zanima