uspesan poslovni covek uz knjigovodstvenu agenciju

IZRADA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

_

 Računovodstvene politike su  specifični  principi,  osnove,  konvencije,  pravila  i  prakse  koje  privredno društvo  primenjuje pri sastavljanju i prezentaciji finansijskih izveštaja.

IMATE PITANJE

TREBA VAM
SAVET ?

Kontaktirajte nas i pitajte šta vas zanima