Izrada redovnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja

IZRADA REDOVNIH I KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

_

Za Vaše preduzeće možemo sastaviti redovne i vanredne finansijske izveštaje.  Pre sastavljanja finansijskih izveštaja sprovodimo obavezna predzaključna knjiženja koji uključuju:

 1. Knjiženje svih dokumenata koji se odnose na obračunski period;
 2. Obračun i knjiženje amortizacije;
 3. Procenu fer vrednosti osnovnih sredstava ako se vrednovanje vrši po fer vrednosti i testiranje na obezvređenje istih;
 4. Usaglašavanje analitičke i sintetičke evidencije;
 5. Usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem i vršenje popisa.

Rok za predaju redovnih finansijskih izveštaja za 2019. godinu kod Agencije za privredne registre je 30. jun 2020. godine.
Rok za predaju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu kod Agencije za privredne registre je 31. jul 2020. godine.

Sva pravna lica osnovana u Republici Srbiji koja imaju zavisna društva a koja nisu istovremeno zavisna u višoj ekonomskoj celini od strane drugog pravnog lica koje je osnovano u  Republici Srbiji su obavezna da sastave i predaju konsolidovane finansijske izveštaje za 2019. godinu Agenciji za privredne register ako ispunjavaju kumulativno dva uslova prema Zakonu o računovodstvu:

 • ukoliko vrednost imovine matičnog i zavisnih pravnih lica, ne računajući međusobna učešća, potraživanja i obaveze, kao ni međusobne rezultate (internu dobit) , u zbiru prelazi  2.2 miliona EUR preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2019. godine.
 • ukoliko vrednost poslovnog prihoda matičnog i zavisnih pravnih lica, ne računajući međusobne rezultate (internu dobit) i međusobne poslovne prihode i rashode matičnog i zavisnih pravnih lica, u zbiru prelazi 4.4 miliona EUR preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2019. godine .
uspesan poslovni covek uz knjigovodstvenu agenciju

Naše usluge obuhvataju izradu redovnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja koji obuhvataju:

_
 • Bilansa stanja
 • Bilansa uspeha
 • Statistički aneks
 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Napomene uz finansijske izveštaje
IMATE PITANJE

TREBA VAM
SAVET ?

Kontaktirajte nas i pitajte šta vas zanima