Usluge knjigovodstvene agencije

ČIME SE BAVI

KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA ACTA ADVISER

Svi naši klijenti su zaštićeni osiguranjem od profesionalne odgovornosti kod osiguravajućeg društva.

Na osnovu podataka iz računovodstva, rukovodsto donosi važne odluke
pa je veoma važno ko Vam obavlja tu funkciju u preduzeću.

Ukoliko imate sledeće probleme:

Niste sigurni u rad Vašeg knjigovodstva

Informacije dobijate sa zakašnjenjem

Nemate kompletan uvid u poslovanje

Imate problem u komunikciji zbog dislociranosti sa Vašom knjigovodstvenom agencijom

Dobijate iz(od)govor od knjigovođe da “tako mora”

Onda je pravo je vreme da nas kontaktirate jer mi stvaramo prave vrednosti

IMATE PITANJE

TREBA VAM
SAVET ?

Kontaktirajte nas i pitajte šta vas zanima